×
By using this site you agree to the use of cookies for analytics. Read more ›
Accept

HelsingforsMission

Söker - Hittar - HJÄLPER

Vår sociala organisation har redan i 133 år haft som uppgift att kämpa mot fattigdom. Under den här tiden har fattigdomen hela tiden fått nya former.

Ensamhet är ett dystrare problem än ekonomisk fattigdom, eftersom den drabbar alla ålders- och socialgrupper. Ensamheten ligger bakom  problem i samhället, som är dyrare att lösa – såsom barnens illamående, depression, arbetsoförmåga och åldringars självmord.

Inför det här problemet står samhällets officiella stödnätverk maktlösa. Det finns ingen anstalt där medborgare kan söka hjälp när de blir ensamma. Det enda som hjälper mot ensamhet är en annan människa.

Därför behövs medborgarverksamhet just nu, kanske mera än någonsin tidigare i Finlands historia. Här är HelsingforsMissions centrala serviceuppgift. Vi skapar sätt att hjälpa människor bort från ensamhet, till samhörighet.

Olli Valtonen
Toiminnanjohtaja
040 500 5329

MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR

 

Så HÄr hjälper VI

Verksamheten drivs av både professionella hjälpare och utbildade volontärer. Vi fungerar bland seniorer, ungdomar, handikappade och andra specialgrupper. Vi är kända för vår roll som aktiv utvecklare av medborgarverksamhet och initiativtagare i den samhälleliga debatten.

Volontärer är livsviktiga för vår verksamhet – utan dem skulle HelsingforsMission inte existera. Vi har över 700 aktiva volontärer, som hjälper seniorer, ungdomar och handikappade på många sätt: som närvarande stödpersoner, som utryckningsvolontärer för vardagssysslor, som seniorers lyssnande öra i telefonjouren, som gruppledare för stimulansgrupper och som musikkompisar.

Utöver volontärhjälp erbjuder vi också professionell hjälp där, var samhällets resurser inte räcker till. En del av våra professionella hjälpare fokuserar på klientarbete, andra koordinerar och ser till att volontärerna effektivt kan hjälpa. Vårt arbete ger resultat varje dag; kundantalet fortsätter att växa.

 

Unga

Krisjouren för unga

Krisjouren för unga erbjuder samtalshjälp för 12–29-åriga ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Servicen kostar inget och samtalen är konfidentiella. Krisjouren kan kontaktas per telefon, e-post...läs mer ›

4 hjälpare
939 mänskliga möten
per år
11 år av verksamhet
Nuorten kriisipiste

Nuorten kriisipiste erbjuder samtalshjälp för barn och unga i åldern 12–29 år samt deras familjer på finska. Samtalen förs gratis och konfidentiellt med en krisarbetare.
Du kan komma till kri...läs mer ›

7 hjälpare
1 852 mänskliga möten
per år
23 år av verksamhet

Seniorer

Senioripysäkki®-samtalsgrupper

Senioripysäkki-samtalsgrupperna motarbetar och förebygger ensamhet bland personer över 60 och bidrar därmed till att minska de psykosociala problem som orsakas av ensamhet. Gruppmodellen Senioripys...läs mer ›

33 hjälpare
5 086 mänskliga möten
per år
15 år av verksamhet
Morgonens lyssnande öra

Morgonens lyssnande öra är en telefonjour som är avsedd för åldersgruppen 60+. Jouren svarar i telefon mellan kl. 5 och 9 alla morgnar. Avsikten med morgonjouren är att lindra ensamhetskänslor blan...läs mer ›

55 hjälpare
4 803 mänskliga möten
per år
16 år av verksamhet
Stödverksamhet

HelsingforsMissionens utbildade stödpersoner erbjuder sällskap för seniorer över 60 år. Stödpersonsrelationerna är individuella och någon färdig modell finns inte. Samvaron kan bestå av samtal elle...läs mer ›

130 hjälpare
3 480 mänskliga möten
per år
15 år av verksamhet
Diakonihjälp

Även om vi i vår verksamhet betonar mötet mellan människor och hur viktigt det är att ensamma människor får kontakt med en gemenskap hjälper vi också i litet format klienter som kämpar med att klar...läs mer ›

1 hjälpare
0 mänskliga möten
per år
133 år av verksamhet
Engångshjälp

HelsingforsMissions engångshjälp erbjuder seniorer kortvarig hjälp att möta utmaningar i vardagen. Tjänsten erbjuds till personer över 60 år i huvudstadsregionen. Behöver du hjälp med att ställa in...läs mer ›

180 hjälpare
950 mänskliga möten
per år
7 år av verksamhet

Resonaari

Resonaari – specialservicecentrum för musik

Resonaari är ett unikt specialservicecentrum för musik. Resonaari skänker glädjen av att spela till handikappade och personer med inlärningsstörningar. Med hjälp av figurnoter kan alla lära sig spe...läs mer ›

7 hjälpare
7 218 mänskliga möten
per år
20 år av verksamhet

Barnfamiljer

Mamma- och pappamentorer

Syftet med vår mamma- och pappamentoringverksamhet är att öka välmåendet bland barnfamiljer samt förebygga problem. Barnfamiljer i behov av stöd kan få en utbildad frivillig mentor från Helsingfors...läs mer ›

97 hjälpare
980 mänskliga möten
per år
4 år av verksamhet
Alberts vardagsrum

Alberts vardagsrum är en mötesplats för seniorer och barnfamiljer. Idén med vardagsrummet är att mötas över generationsgränserna, att träffas och utbyta tankar och erfarenheter om livet över en kop...läs mer ›

31 hjälpare
4 256 mänskliga möten
per år
3 år av verksamhet

Aggredi

Aggredi®

Aggredi är HelsingforsMissions utvecklingsprojekt mot våld. Projektets syfte är att skapa ett system som grundar sig på partnerskap och samarbete som snabbt kan ingripa när en ung vuxen råkat ut fö...läs mer ›

5 hjälpare
669 mänskliga möten
per år
10 år av verksamhet