×
By using this site you agree to the use of cookies for analytics. Read more ›
Accept

Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja: Helsinkimissio ry

Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus/Arpajaishallinto

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta:
POL-2014-8805, myönnetty 14.08.2014.

Rahankeräyksen tarkoitus ja varojen käyttösuunnitelma

Kerättävät varat käytetään:

Yksinäisten seniorien hyväksi tehtävään seniorityöhön
Syrjäytymistä ehkäisevään nuorten kriisityöhön
Lapsiperheiden auttamiseen koulutettujen vapaaehtoisten antaman tuen ja arjen avun keinoin
Erityismusiikkikoulu Resonaarin toimintaan

Keräysaika: 1.1.2015 - 31.12.2016

Keräysalue: Koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Kerättävien varojen käyttö aikataulu
Kerättävät varat käytetään toimintaan tarpeen mukaan, normaalisti kuitenkin vuoden sisällä keräyksen alkamisajankohdasta. Mikäli jokin keräys tuottaa yllättäen suuren määrän rahaa, varat käytetään suunnitellusti pidemmällä aikajaksolla. 

Keräysten käytännön toimeenpanija: HelsinkiMissio ry

(HelsinkiMissiolla on toiminnassa keräyspuhelinpalvelu yhdessä TeliaSonera Oyj:n kanssa sekä keräystekstiviestipalvelu yhdessä Gameleo Systems Oy:n kanssa)