×
By using this site you agree to the use of cookies for analytics. Read more ›
Accept

Ställ upp för seniorer som engångshjälpare

Det är lätt att börja volontärverksamheten som engångshjälpare. Det innebär att man hjälper seniorer i vardagens sysslor på engångsbasis, utan att binda sig för en längre tid. Målet är att ge seniorerna konkret hjälp, men också att bekämpa och lindra ensamhetskänslan hos de äldre.

Som engångshjälpare kan du t.ex. fungera som följeslagare på ett läkarbesök eller hjälpa med att hänga upp gardiner. Också alla nya tekniska apparater skapar bekymmer hos de äldre. Sådant, som för dig kan kännas obetydligt, kan vara oöverkomligt för en senior.

Avsikten är inte att du som volontär gör saker i stället för den äldre, utan att ni gör saker tillsammans. Ofta är tidpunkten för hjälpen flexibel – du kan hjälpa då när det passar din egen tidtabell.

Volontärernas engångshjälpuppdrag är inte till sin natur sådana, att de ersätter privat eller kommunal hemvård. Det är alltså inte fråga om vård, matlagnings- eller städhjälp. Målet är att uppleva glädjen av att göra saker tillsammans.

Alla volontärer intervjuas och genomgår en utbildning. Efter utbildningen har man möjlighet att fungera både som engångshjälpare och stödperson, efter eget önskemål.

Tilläggsuppgifter:

Linda Stark
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, nuorten tukihenkilötoiminta
044 712 9372

Blev du intresserad?

Blev du intresserad?

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig.