×
By using this site you agree to the use of cookies for analytics. Read more ›
Accept

Bli stödperson för en senior

Som stödperson är du en pålitlig vän för en senior. Du träffar senioren som du stöder i regel varannan vecka efter att ni bekantat er med varandra. Det är bra att komma ihåg att vänskap inte uppstår i en handvändning. Därför är det önskvärt att du binder dig till minst ett år om du blir stödperson.

Många stödpersonrelationer får sin början inom engångshjälpverksamheten. Då man besöker olika seniorer på sina uppdrag, kan man stöta på någon, som man kommer speciellt bra överens med.

Stödpersonrelationerna är alla olika, och det finns ingen färdig modell för stödpersonverksamheten. Senioren och du kan tillsammans planera och bestämma hur ni vill använda era träffar. Samvaron kan bestå av samtal eller utevistelse, av utfärder till torg eller teaterbesök. Det viktiga är ändå att man som volontär är genuint närvarande och verkligen lyssnar på senioren.

Stödpersonerna intervjuas och genomgår en utbildning, som är gemensam med dem som blir engångshjälpare. Du blir utbildad för vardera uppgiften på en gång, och väljer själv hur just din volontärverksamhet skall se ut. Vi erbjuder intressanta tilläggsutbildningar för alla volontärer.

Tilläggsuppgifter:

Tamara Bergkvist
Koordinator för volontärverksamheten
045 881 9743

Blev du intresserad?

Blev du intresserad?

Fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig.